24 augustus Open Donderdag met sprekers Anna Keuning en Daan Beers

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Anna Keuning en Daan Beers vertellen over hun aanpak om de werelden van wetgevingsjuristen, beleidsmakers en informatieprofessionals dichter bij elkaar te brengen. 

Wetten en regels leiden in de uitvoering bijna altijd tot een bepaalde informatiebehoefte bij overheden. Denk aan informatie die verzameld of gecreëerd moet worden om te kunnen beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering of subsidie. Informatieprofessionals zorgen ervoor dat deze informatie duurzaam toegankelijk is. De wetgever en beleidsmaker hebben zo (onbewust) invloed op de inrichting van de informatiehuishouding.

Deze Open Donderdag richt zich op een interactieve presentatie van een casus waar deze invloed duidelijk zichtbaar is; bij de creatie van termijnen in sectorale wetgeving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat rond termijnen in het wetgevingsproces de juiste belangenafweging plaatsvindt?

Anna Keuning (Adviseur bij Hooghiemstra) en Daan Beers (Beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) nemen jullie graag mee in hun aanpak om de werelden van de wetgevingsjuristen, beleidsmakers en informatieprofessionals rond dit specifieke vraagstuk dichter bij elkaar te brengen. 

Programma 24 augustus 2023

17:00 – 18:30 uur: Open Donderdag netwerkborrel
17:15 – 17:45 uur: Sprekers Anna Keuning en Daan Beers

Over de Open Donderdagen

Elke even week op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Het doel is om professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. Er is regelmatig een spreker aanwezig die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt. Als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen!

Praat ook online mee via KIA!

Wil je doorpraten over de thema’s die tijdens de Open Donderdagen aan bod komen en jouw netwerk ook digitaal uitbreiden? Het Kennisnetwerk Informatie en Archief, kortweg KIA, is dé interactieve ontmoetingsplek voor vakgenoten in de wereld van informatie en archief. Op KIA vind je kennisplatforms met uiteenlopende thema’s. Hier kun je vragen stellen, meedoen aan discussies, kennisdelen en samen kennis ontwikkelen. Iedereen kan lid worden.

Bijvoorbeeld van de groep Open Overheid die gericht is op informatieprofessionals binnen de Rijksoverheid. Of de groep Informatiehuishouding overheden waar je ook vakgenoten van buiten de Rijksoverheid treft. Log in met je Pleio account of registreer.

Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends