13 april Open Donderdag met gastspreker

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nationaal Archief

Het Nationaal Archief is gevestigd op het Prins Willem-Alexanderhof 20 in Den Haag en is vrij te betreden. Er is geen Rijkspas nodig om aan te sluiten bij de borrel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens deze Open Donderdag special komt Arne Otte een toelichting geven op de nieuwe ontwikkeling van het Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI).

Beeld: ©Rijksoverheid / Tanja Snip-Arends

Open Donderdag special met Arne Otte

Zoals wellicht bij jullie bekend gaat het platform PLOOI de verandering maken naar een eenvoudigere versie, een zogenoemde verwijsindex. Het voornemen is om met deze ontwikkeling van start te gaan in het tweede kwartaal 2023. Op donderdag 13 april komt Arne Otte, Programmamanager PLOOI bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hier een toelichting op komen geven. 

Kamerbrief met reactie op advies over Platform Open Overheidsinformatie

Op 23 december 2022 heeft Minister Bruins Slot (BZK) de Tweede Kamer geïnformeerd over een scenario-onderzoek over het gebruik van PLOOI en over het advies van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma om te komen tot een Platform voor Open Overheidsinformatie (PLOOI), met daarbij haar reactie op het AcICT advies. In deze Kamerbrief wordt een toelichting gegeven over het stopzetten van de huidige variant van PLOOI en het advies om te starten met een eenvoudiger platform. 

De nieuwe versie van het platform zou gaan bestaan uit een verwijsindex en een zoekfunctie. Benieuwd naar deze verandering of vragen hierover? Kom vooral langs op 13 april!

Programma 13 april 2023

17:00 – 18:30: Open Donderdag special
17:00 – 17:30: spreker Arne Otte

Over de Open Donderdagen

Elke even week van de maand op donderdag is er een Open Donderdag netwerkborrel. Ben jij als professional bezig met informatiehuishouding? Kom netwerken en kennisdelen! Het doel is om verschillende professionals binnen en buiten de overheid samen te brengen om op een informele manier ideeën uit te wisselen en offline een connectie te maken. 

Ongeveer eens per maand nodigen we een spreker uit die tijdens de borrel kennis met betrekking tot informatiehuishouding met ons deelt.